Før du melder deg inn i klubben er det viktig at du tar kontakt med hovedinstruktør
for å være sikker på at det er plass på nybegynnerkurset.
Det er også fordelaktig å være med på prøvetimer før du melder deg inn.
Du kan prøve to ganger uten betaling.  Ønsker du å fortsette, og vil melde deg inn i
klubben, trykker du på innmeldingsknappen, legger inn all nødvendig informasjon.
Er du under 15 år må foresatte melde deg inn.
Du vil nå få tilsendt faktura som skal betales før neste oppmøte.
Det betales for ett semester og blir ikke refundert dersom utøveren melder seg ut.
All informasjon om ditt medlemskap finner du på : https://imsapp.nif.no/
Utmelding må gjøres på din side, eller ved skriftlig henvendelse til klubben.

 

Priser  :

Voksen (Fra og med det året du fyller 13 år)        kr 1.320,- pr. halvår.
Barn (9 år til og med 12 år)                                  kr 1.090,- pr. halvår.

  Faktura sendes ut 2 ganger i året, januar og august.  Betalingen gjelder for ett semester.
 
Faktura inneholder:
     Voksen (Fra og med det året du fyller 13 år)       kr 1.100,- 
     + Kontingent til Norges Kampsportsforbund        kr    140,-  
     + Forsikring                                                      kr      80,-
     Totalt                                                              kr 1.320,-

    Barn (9 år til og med 12 år)                               kr   950,- 
     +Kontingent til Norges Kampsportsforbund        kr    140,-
     Totalt                                                              kr 1.090,-