Påmeldingsskjema Porsgrunn Karateklubb

Fyll ut skjemaet, skriv det ut og lever det til instruktør.  Utskrevet dato :

Navn  :        

Adresse :     

Postnummer :            Poststed  : 

Telefon utøver:             Telefon foresatt :       

                                                                                                                                                                                                            

Fødselsdato :   

E-post utøver :  

 E-post foresatt : 

Ønsker informasjon på E-post :

Navn foresatt (Blokkbokstaver) :

 

Signatur utøver / foresatt : ______________________________________

 

 

Når påmeldingsskjema er levert blir utøveren innmeldt i Porsgrunn Karateklubb og Kampsportforbundet.  Semesteravgift skal betales før dette skjemaet blir levert.   Dersom utøveren ønsker å slutte må det sendes skriftelig beskjed til Porsgrunn Karateklubb om utmelding.  Semesteravgift betales for ett semester om gangen og blir ikke refundert dersom utøveren slutter midt i semesteret.

 

 

 

Copyright © 2018 Porsgrunn Karateklubb. All rights reserved.
Revidert: januar 19, 2019 .