Påmeldingsskjema Porsgrunn Karateklubb

Fyll ut skjemaet, skriv det ut og lever det til instruktør.

Navn  :        

Adresse :     

Postnummer :            Poststed  : 

Telefon utøver:             Telefon foresatt :       

                                                                                                                                                                                                               

Fødselsdato :   

E-post utøver :  

 E-post foresatt : 

Ønsker informasjon på E-post :


Copyright © 2018 Porsgrunn Karateklubb. All rights reserved.
Revidert: november 04, 2018 .