Regler for karatetrening

DOJO-regler


                 for Porsgrunn Karateklubb

1. Møt frem og vær ferdig skiftet før treningen begynner.
 
2. Husk å bukke når du går inn i treningslokalet og si "Onegai Shimasu" ( Uttales : onegai sjimas )
Kommer du for seint, sitt ned i Seiza innenfor døren og vent på signal fra instruktør. Bukk en gang, og still opp lengst mot høyre.
3. Bukk og si "Onegai Shimasu Sensei" når dere hilser på instruktør, og når Sensei kommer inn i lokalet.
4. Still raskt opp på riktig plass når instruktør gir beskjed.
5. Under instruksjon skal man følge godt med og være rolig.
Gi tilbakemelding til Sensei ved å si "Hai Sensei" høyt og tydelig når dere har forstått.
6. Vis respekt for den som instruerer og de du trener sammen med.
7. Ha en positiv innstilling og yt ditt beste. Banning, kjefting, mobbing, erting og baksnakkelser er forbudt.
8. Vær nøye med personlig hygiene. Ha ren drakt og kortklipte negler. Langt hår bindes opp, klokke og smykker tas av. Tyggegummi og lignende må ikke brukes. Mobiltelefon skal være avslått. Må telefonen være påslått, skal dette avtales med trener.
9. Ikke forlat treningslokalet uten tillatelse fra instruktør. Ikke gå mellom instruktør og de som trener. Gå bakom alle når du går ut, og når du kommer inn igjen.
10. N�r treningen avsluttes, still opp på linje. Dersom instruktøren sier "Seiza", sitt rolig ned. Ved "Mokuso", lukk øynene og slapp av.
Når det blir sagt "Shomen-ni-rei", bukkes det mot fronten av treningslokalet.
Når instruktøren sier "Sensei-ni-rei", snu dere mot instruktør, bukk og si "Arigato Gozamashita" ( Uttales : arigato gosjamasta )
Ved "Otagai-ni-rei" bukkes det mot treningspartner.
  HUSK: Dojo-reglene er kun til for din egen rettledning. Ikke kritiser andre for deres holdning eller oppførsel. Ved selv å overholde etikette og regler vil du gå foran som et godt eksempel.

Kontaktinformasjon

Porsgrunn Karateklubb

Telefon: 900 32 973

Epost: jarle@porsgrunnkarate.com

Porsgrunn Karateklubb

Du er nå kommet til Porsgrunn Karateklubb sin nettside. Her finner du informasjon om klubben, og karate generelt.

Dersom du er interessert i å starte med karate, finner du her mye informasjon om hva karate går ut på.  Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.


Besøk oss på Facebook: https://www.facebook.com/porsgrunnkarateklubb