Telling på japansk

 

Telling på japansk

 

1 ichi
2 ni
3 san
4 shi
5 go
6 roku
7 shichi
8 hachi
9 kyu
10 ju

 

Telling til tjue.
Tallet 11 er 10 – 1 (ju ichi).
20 er 2 – 10 (ni ju).

elleve ju ichi
tolv ju ni
tretten ju san
fjorten ju shi
femten ju go
seksten ju roku
sytten ju shichi
atten ju hachi
nitten ju kyu
tjue ni ju

 

Kontaktinformasjon

Porsgrunn Karateklubb

Telefon: 900 32 973

Epost: jarle@porsgrunnkarate.com

Porsgrunn Karateklubb

Du er nå kommet til Porsgrunn Karateklubb sin nettside. Her finner du informasjon om klubben, og karate generelt.

Dersom du er interessert i å starte med karate, finner du her mye informasjon om hva karate går ut på.  Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.


Besøk oss på Facebook: https://www.facebook.com/porsgrunnkarateklubb