Slag

Slag med lukket hånd
Seiken Zuki Slag fra Heiko Dachi  ( Høyre/venstre )
Oi-zuki Slag over fremste fot ( Bevegelse framover )
Jun-zuki Slag over fremste fot ( Uten bevegelse )
Gyaku-zuki Slag over bakerste bein
Kizami-zuki Kort slag rett fram
Ura-zuki Kort slag, omvendt knytteneve, rett fram
Age Urazuki Kort slag, omvendt knytteneve, oppadgående mot haken
Kin Zuki Slag mot skrittet
Yoko-zuki Kort slag, knokene opp, til siden
Morote-zuki Slag med begge hendene samtidig
Kagi zuki Slag parallelt med eget bryst
Choku-zuki / Seiken-zuki Slag med parallelle bein uten bevegelse
Awase-zuki Dobbeltslag, normalt og omvendt slag samtidig
( Junzuki / urazuki )
Mawashi-zuki Sirkelslag ( Kort )
Furi-zuki ( Uchi ) Svingslag
Heiko-zuki Parallelt slag med begge nevene
Hojo oshi Skyv med begge nevene.  Fremste neven knyttet, andre neven skyver med åpen hånd
Hojo-zuki Slag med begge nevene.  Fremste neven knyttet, andre neven  med åpen hånd
Shomen uraken / Jodan uraken Snapplag framover, omvendt knytteneve
Yoko uraken uchi Snappslag til siden
Gedan uraken uchi Snappslag mot skrittet
Ushiro uraken Snappslag bakover ( Jodan / chudan / gedan )
Tettsui-uchi Hammerslag mot toppen av hodet
Yoko Tettsui uchi Hammerslag mot tinningen
Gedan Tettsui uchi Hammerslag mot skrittet
Sankaku zuki Slag med utsiden av lillefingerknoken ( Trekantslag )
Nakada ken Slag med knyttet neve, langfingeren fremst.

 

Slag åpen hånd

Soto shuto uchi Innvendig håndkantslag mot hals ( Lillefingerside )
Uchi Shutouchi Utvendig håndkantslag  ( Jodan - Chudan )( Lillefingerside )
Otoshi Shuto uchi Håndkantslag nedadgående  ( Lillefingerside )
Shotei zuki Slag med håndroten
Heito uchi Slag åpen hånd ( Pekefingersiden )
Nukite zuki Stikk med fingrene

 

Slag med albuen

Mae hiji ate Albueslag framover
Mawashi hijiate Albueslag i sirkel
Age Hiji Ate Albueslag oppadgående mot haken
Ushiro Hiji Ate Albueslag bakover
Yoko Hiji Ate Albueslag til siden
Otoshi Hiji Ate Albueslag nedadgående

Kontaktinformasjon

Porsgrunn Karateklubb

Telefon: 900 32 973

Epost: jarle@porsgrunnkarate.com

Porsgrunn Karateklubb

Du er nå kommet til Porsgrunn Karateklubb sin nettside. Her finner du informasjon om klubben, og karate generelt.

Dersom du er interessert i å starte med karate, finner du her mye informasjon om hva karate går ut på.  Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.


Besøk oss på Facebook: https://www.facebook.com/porsgrunnkarateklubb