Blokker

 
Blokker
Jodan Age uke Oppadgående blokk
Chudan soto uke Sirkulær blokk i brysthøyde
Chudan uchi uke Blokkering med underarmen, motsatte av chudan uke
Gedan soto harai ( barai ) uke Nedadgående sirkulær blokk, foran kroppen
Gedan uchi harai ( barai ) uke Blokkering med underarmen,utvendig
Tomoe uke Dobbel blokkering
Mawashi uke Sirkelblokk ( Åpne hender )
Shotei uke Blokk med innsiden av håndflaten
Otoshi Shotei uke Nedadgående blokk med håndroten
Kake uke Krok blokk
Hiki uke Sirkulær blokk, åpen hånd, gripe, trekke
Nagashi uke Åpen hånd, hurtigblokk
Sukui uke Blokk i bue, åpen hånd
Kuri uke Albueblokk - Nedadgående sirkulær
Soto Shuto uke Blokkering med håndkant
Haishu uke Krokblokk med håndrygg. Omv. av Kake uke
Gedan Shotei barai Innvendig blokk med håndroten
Chudan sukui uke/Gedan shotei barei Begge blokkene samtidig, åpne hender
Hojo uke Blokk med støtte ( Forsterkning )
Hojo shotei uke Blokk med støtte, åpen hånd
Yoko juji uke Sidevendt blokk for gedan/jodan
Cho uke (Age shuto uke/Gedan shuto uke) Åpenhåndsparade for jodan/gedan (Samtidig)
Hari uke Blokk i bue ( Brukes i Seyunchin )
Ko uke Blokkering med håndledd oppover
Kaisho kosa uke ( Jodan/gedan ) Kryssblokkering åpne hender
Kosa uke  ( Gedan ) Kryssblokkering knyttede never
Sokutei Hareai uke Blokk med fotsålen (Utenfra og inn)
Haisoku barai Blokk med fotkant/vrist
Kanibasami Sakseblokk
Nage Waza Kast ( Hoftekast / Skuderkast )
Koshi Nage Hoftekast
Seiza Idori Angrep og forsvar fra sittende stilling

Kontaktinformasjon

Porsgrunn Karateklubb

Telefon: 900 32 973

Epost: jarle@porsgrunnkarate.com

Porsgrunn Karateklubb

Du er nå kommet til Porsgrunn Karateklubb sin nettside. Her finner du informasjon om klubben, og karate generelt.

Dersom du er interessert i å starte med karate, finner du her mye informasjon om hva karate går ut på.  Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.


Besøk oss på Facebook: https://www.facebook.com/porsgrunnkarateklubb