Beltegrader

Beltegrader Porsgrunn Karateklubb

    

Hvitt belte 10.kyu
Gult belte 9.kyu
Orange belte 8.kyu
Grønt belte 7.kyu
Blått belte 6.kyu
Lilla belte 5.kyu
   Lilla belte en stripe 4.kyu
   Brunt belte 3.kyu
   Brunt belte en stripe 2.kyu
 

 Brunt belte to striper 1.kyu

Svart belte 1. - 10.dan

Kontaktinformasjon

Porsgrunn Karateklubb

Telefon: 900 32 973

Epost: jarle@porsgrunnkarate.com

Porsgrunn Karateklubb

Du er nå kommet til Porsgrunn Karateklubb sin nettside. Her finner du informasjon om klubben, og karate generelt.

Dersom du er interessert i å starte med karate, finner du her mye informasjon om hva karate går ut på.  Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.


Besøk oss på Facebook: https://www.facebook.com/porsgrunnkarateklubb