Informasjon fra Porsgrunn Karateklubb       

        


                                        

Vi ønsker alle nye utøvere velkommen til karatetrening i Porsgrunn Karateklubb. Vi trener en stilart som heter GOJU-RYU,
som er en gammel stilart innen karate.  Stilarten kommer fra Okinawa og inneholder både myke og harde teknikker.
GOJU-RYU vektlegger selvforsvar, teknikk og styrketrening.  Porsgrunn Karateklubb består av ca 60 medlemmer.

 Instruktører:

Hovedtrener for Porsgrunn Karateklubb er Sensei Idar Ødegård.
Idar innehar sort belte 5.grad i Goju-Ryu.
Jarle Midtbø er leder for Porsgrunn Karateklubb og har sort belte 3.grad
Øystein Sæthre – Sort belte 2.grad
Jan-Arild Kristoffersen – Svart belte 1.grad
 
NB !  Når det er skolefri, er det ikke trening.
   

Priser  :
Voksen (Fra og med det året du fyller 13 år)       kr 1.320,- pr. halvår.
Barn (9 år til og med 12 år)                                   kr 1.090,- pr. halvår.

Faktura sendes ut 2 ganger i året, januar og august.  Betalingen gjelder for ettt semester.
   
Faktura inneholder:

     Voksen (Fra og med det året du fyller 13 år)       kr 1.100,- 
     + Kontingent til Norges Kampsportsforbund       kr    140,-  
     + Forsikring                                                         kr      80,-
     Totalt                                                                  kr 1.320,-

  
      Barn (9 år til og med 12 år)                              kr    950,- 
     +Kontingent til Norges Kampsportsforbund     kr    140,-
     Totalt                                                               kr  1.090,-

Graderinger og treningsseminar
Normalt blir det utført 2 graderinger hvert år, henholdsvis mai/juni og november/desember. Vi avholder graderingsseminarene i egne klubblokaler.  I tillegg avholdes et varierende antall treningsseminar i løpet av året.
 
Utstyr 
Utstyr kan kjøpes gjennom PKK. Du kan prøve karate noen ganger uten drakt. Ved kjøp av drakt eller annet utstyr, ta kontakt med Idar.
 
Spørsmål kan rettes til instruktør.  Ta kontakt med:

Idar Ødegård  (90 03 29 73)  Jarle Midtbø (99 36 47 82)