Gradering

Gradering gjennomføres etter hvert semester.  Her skal utøveren vise hvor mye kunnskap han/henne har tilegnet seg siden starten.  Det som skal vises er hele pensum fra grunnleggende basic til det pensum som er nytt for ditt eget nivå.  Utøverene skal utføre alle teknikker både med og uten bevegelse.  Kata er en viktig del av pensum, og alle skal gå kataene som er på sitt nivå i tilegg til alle kataene fra tidligere pensum.  Bonkaier (Aplikasjoner til kataene) skal også vises.  Utøverene skal også vise Yaku-Soku Kumiteteknikker som de skal ha lært.  I tilegg kommer kamp, spark og slag på puter, armhevinger, situps og knebøy.  En viktig ting i gradering er at utøverene viser innsatsvilje og står på til siste teknikk er ferdig.Alle viser det de kan samtidig.  Ingen skal gjøre teknikker/kata på egenhånd.