DOJO-regler
for Porsgrunn Karateklubb
1.Møt fram og vær ferdig skiftet før treningen begynner.
2.Husk å bukke når du går inn i treningslokalet og si "Onegai Shimasu"(Uttales - onegai sjimas)
Kommer du for seint, sitt ned i Seiza innenfor døren og vent på signal fra instruktør.  Bukk en gang, og still opp lengst mot høyre.(sett forfra)
3.Bukk og si "Onegai Shimasu Sensei" når dere hilser på instruktør, og når sensei kommer inn i lokalet.
4.Still raskt opp på riktig plass når instruktør gir beskjed.
Dersom instruktøren sier "Seiza", sitt rolig ned.  Ved "Mokuso", lukk øynene og slapp av.
Når det blir sagt "Shomen-ni-rei", bukkes det mot fronten av treningslokalet.
Når instruktøren sier "Sensei-ni-rei", snu dere mot instruktør, bukk og si "Onegai Shimasu"
5.Under instruksjon skal man følge godt med og være rolig.   Gi tilbakemelding til Sensei ved å si "Hai Sensei" høyt og tydelig når dere har forstått.
6.Vis respekt for den som instruerer og de du trener sammen med.
7.Ha en positiv innstilling og yt ditt beste.  Banning, kjefting, mobbing, erting og baksnakkelser er forbudt.
8.Vær nøye med personlig hygiene.  Ha rein drakt og kortklipte negler.  Langt hår bindes opp, klokke og smykker tas av.
Tyggegummi og lignende må ikke brukes.  Mobiltelefon skal være avslått.  Må telefonen være påslått, skal dette avtales med trener.
9.Ikke forlat treningslokalet uten tillatelse fra instuktør.  Ikke gå mellom instruktør og de som trener.  Gå bakom alle når du går ut, og når du kommer inn igjen.
10.Når treningen avsluttes , still opp på linje.  Dersom instruktøren sier "Seiza", sitt rolig ned.  Ved "Mokuso", lukk øynene og slapp av.
Når det blir sagt "Shomen-ni-rei", bukkes det mot fronten av treningslokalet.
Når instruktøren sier "Sensei-ni-rei", snu dere mot instruktør, bukk og si "Arigato Gozamashita"(Uttales - arigato gosjamasta).
Ved "Otagai-ni-rei" bukkes det mot treningspartner.
 HUSK!  Dojo-reglene er kun til for din egen rettledning.  Ikke kritiser andre for deres holdning eller oppførsel.  Ved selv å overholde etikette og regler vil du gå foran med et godt eksempel.